Resources
Press releases
News archive
Selected books
Downloads
 
ARC Home > News and Resources > News archive:

Religieus bosbeheer op agenda

February 28 2007:

"ARC's aim is to help religions all round the world develop environment programmes. The Lutheran church of Sweden - similar in terms of position to the Protestant church in the Netherlands - is one of the largest forest owners in the country."

Friesch Dagblad, a major Christian newspaper in the Netherlands, reports on the ARC-Swedish Lutheran-Shinto initiative to create a religious forestry management standard by 2013.

BY GERHARD BAKKER

Stockholm - De Kerk van Zweden neemt samen met een Japanse sjinto-organisatie het voortouw om na te denken over verantwoord bosbeheer. De Zweedse Kerk organiseert dit najaar een speciale conferentie op het eiland Gotland. De conferentie moet een internationale standaard opleveren voor het beheer van bossen die eigendom zijn van religieuze organisaties en groepen.

Dat meldt de Alliance of Religion and Conservation (ARC) op haar website. Doel van de conferentie is om met christenen, aanhangers van het sjintoïsme (Japanse godsdienst op boeddhistische grondslag) en seculiere boswetenschappers van gedachten te wisselen hoe zo’n internationale standaard ontwikkeld kan worden, en welke effecten het kan hebben op commercieel religieus bosbeheer.

Het idee voor de conferentie vloeit voort uit een ongebruikelijke samenwerking die in het jaar 2000 tot stand kwam tussen het wereldnatuurfonds (World Wildlife Fund) en ARC. ARC is een seculiere organisatie die in 1995 werd opgericht door prins Philip, de echtgenoot van de Engelse koningin Elisabeth. ARC heeft als doel om alle grote religies van de wereld te helpen bij het ontwikkelen van milieuprogramma’s.

De evangelisch-lutherse Kerk van Zweden, die qua ligging vergelijkbaar is met de Protestantse Kerk in Nederland, is een van de grootste boseigenaren van het land. Duurzaam bosbeheer is voor de Kerk van Zweden, die 80 procent van de bevolking tot haar leden mag rekenen, dan ook een belangrijke issue. In Zweden maken de bossen en de bosbouw bijna 30 procent uit van de economie.

Overeenkomst

De Kerk van Zweden heeft een overeenkomst gesloten met Jinja Honcho, de grootste Japanse sjinto-organisatie, om samen met WWF en ARC, de helpende hand te bieden aan grote religieuze boseigenaren bij het ontwikkelen van de hoogst mogelijke milieustandaard voor hun bosbeheer.

Als eerste onderdeel van het programma hebben de Kerk van Zweden en Jinja Hincho onderzoek gedaan naar hun eigen bosbeheer.

De Kerk van Zweden heeft sinds 2000 al 40 procent van haar bossen laten certificeren door de internationale organisatie Forest Stewardship Council (FSC; Raad voor Goed Bosbeheer), en wil dat percentage uitbreiden tot 60 procent in 2010. Bosbeheerders van de Zweedse Kerk zijn ook elders in de wereld behulpzaam, zoals in Mozambique.

De sjinto-organisatie Jinja Honcho bezit ongeveer 2,4 miljoen hectare bos in Japan. In een gezamenlijke studie met de Kerk van Zweden, FSC, ARC en WWF heeft Jinja Honcho procedures opgesteld voor het bosbeheer. De organisatie heeft bovendien besloten om inheems religieuze gemeenschappen over de hele wereld te helpen. Dat is bijzonder voor wie beseft dat er zich nogal wat Japanse firma bevinden onder de agressief opererende bosbouwbedrijven, die op tal van plaatsen op de wereld rücksichtslos bossen kappen.

Op een ontmoeting in november 2006 hebben de Kerk van Zweden, Jinja Honcho, WWF en ARC afgesproken om een wereldwijd religieus bosbeheerprogramma op te stellen. Het doel is om in 2013 een internationale conventie te houden in Japan, waar de nieuwe richtlijnen door zo veel mogelijk religieuze groeperingen formeel geadopteerd moeten worden. Om dit doel te bereiken moet er de komende zes jaar nog veel werk worden verzet.

Heilig cadeau

ARC haakt in haar beleid aan bij het feit dat in alle godsdiensten van de wereld het leven gezien wordt als een ‘heilig cadeau’. We bezitten het leven niet, maar hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen. Op basis van dit gedeelde standpunt hebben het Wereld Natuurfonds en ARC het concept ontwikkeld voor zogeheten ‘Heilige cadeaus voor een Levende Planeet’. Sinds 2000 worden religieuze natuurprojecten wereldwijd daarmee onderscheiden. In het eerste jaar kregen 26 projecten de onderscheiding; twee jaar later volgden er nog veertien. "Heilige cadeaus vormen een katalysator voor actie. Het zijn voorbeeldmodellen voor natuurbehoud voor religieuze volgelingen wereldwijd”, zegt directeur-generaal Dr. Claude Martin van het Wereld Natuurfonds Internationaal op de website van ARC.

Volgens ARC wordt in alle grote religieuze culturen op de wereld gesproken over heilige wouden, bossen en bomen. ,,De boom vormt een fundamenteel onderdeel van de mythologie van vele godsdiensten. Denk maar aan de ‘boom van kennis van goed en kwaad’ uit het Jodendom, de boom van het kruis uit het Christendom en de heilige bomen uit het hindoeïsme. Vanwege hun leeftijd en schoonheid worden bomen geassocieerd met tal van mythes en legendes. Het feit dat bomen cruciaal zijn voor een gezond milieu is een van de redenen dat ze als heilig worden beschouwd door de grote religies.”< previous 
ARC site map
 
Related pages

ARC at a glance
ARC is a secular body that helps the major religions of the world to develop their own environmental programmes, based on their own core teachings, beliefs and practices.
Religious Forests
Sacred woods, forests and trees are found in all the major religious cultures of the world. The tree forms a fundamental part of the mythology of many faiths, from the Tree of Knowledge in Judaism and Christianity’s Tree of the Cross to the sacred trees of Hinduism.<
October 4, 2011:
ARC to contribute to International Taoism Forum in China
ARC Secretary General Martin Palmer will speak about Daoism and the Environment at a major Daoist gathering in October, 2011. The event will take place in Heng Shan, Hunan province - and for the first time is a Daoist event sponsored by the Government.