Projects overview
Americas projects
Asia projects
China projects
Education and water
Faith in food
Faiths for Green Africa
Green pilgrimage network
Living churchyards
Long-term plans
Major ARC events
Migration
Religious forests
Mapping sacred forests
Orthodox forest in France
Visby: Faith and Forests
The Story of a Box
Retreats
Sacred gifts
Sacred land
Values
Wildlife
Other projects
Archive
 
ARC Home > Projects > Religious forests :
Visby: Faith and Forests | Faiths protect Forests: English press release | Visby Faith & Forest Meeting: Programme | Faith and Forests: Swedish press release

PRESSINBJUDAN: Unikt religionsmöte för uthållig miljö

Välkommen till en religionernas miljökongress i Visby 27-30 augusti!

Då träffas representanter för de stora världsreligionerna för att arbeta med miljöfrågor, framför allt ett miljövänligt och uthålligt skogsbruk. Sverige och Svenska kyrkan är bland de ledande i världen när det gäller att förbättra skogsbruket i en miljövänligare riktning. Ett unikt möte där för första gången representanter för Shintoreligionen i Japan deltar som arrangörer i internationellt arbete.

Svenska kyrkan, Shintoreligionen i Japan och ARC (Alliance of Religions and Conservation) har bl a bjudit in maroniter och druser från Libanon, buddister från Kambodja, lutheraner och ortodoxer från olika håll i Europa, benediktiner från Tyskland till sommarens konferens. Men också skogsnäringen, miljöorganisationer, etiska in vesterare, Världsbanken m fl är inbjudna.

Mötet är historiskt och unikt. Det är första gången representanter för Shintoreligionen deltar utanför Japan som arrangörer i något liknande. En Shintoceremoni och välsignelse kommer att äga rum den 29 augusti i Visby.

Denna konferens är inledningen till större och mindre serie av seminarier som ska leda fram till ett slutdokument år 2013. Ett dokument med en överenskommelse som innebär att alla religioner som äger skog ska enas om ett uthålligt och miljövänligt skogsbruk. Ett skogsbruk som bättre går i linje med de stora religionernas tro och lära.

Syftet med mötet är att stärka den viktiga roll som världsreligionerna har som ägare, förvaltare, investerare och värnare av skog och utveckla en religionernas skogsbrukscertifiering, i samklang med FSC (Forest Stewardship Council). Frågor som mötet tar upp är t ex: Hur sköts skogarna idag och hur kan skötseln förbättras? Vad är skogarna till för? Är skogen en ägodel? En del av lösningen i klimatfrågan? En plats för rekreation och meditation? Konferensen ger samtida exempel på miljövänliga skogsbruk där världsreligionerna är ägare: Projekt som rymmer både succér, problem och utmaningar. Produktionsmetoder, investeringsmöjligheter, marknadsföring och religionernas möjligheter att medverka till det goda skogsbruket runt om i världen.

Visby stift/egendomsnämnden, som förvaltar kyrkans skog och jord, är värd för konferensen som till största del kommer att äga rum i Helge Andshuset (stiftskansliet), Norra Kyrkogatan 3 i Visby. Ett 60-tal inbjudna beräknas komma.

Media är välkomna till programmet (bifogas) med undantag för middagen i Biskopsgården. När det gäller seminarierna kan media delta under inledningen med talare (ca 20 minuter) till dess att mötets arbetsgrupper kommer igång.

Presskontakter och ackreditering:


Roland Asplund
Stiftsinformatör i Visby stift 1:
Tel: +46 - 0498-40 49 20
+46 - 070-210 66 84
Göran Allarde
Stiftsjägmästare i Visby stift
Tel: +46 - 0703-20 10 77
+46 - 0498-40 49 29

Läs mer: www.arcworld.org (ARC) eller www.fsc-sverige.org (FSC)

Visby plans are available here - in English only - programme of events is available here.

Our favourite forestry links


** Link here to read more about ARC's forestry projects with the faiths.

** Link here to read a story from Friesch Dagbladet, a Dutch Christian newspaper, ARC's on the Gotland process.

** Link here for a keynote speech about faiths and forestry presented by ARC at a paper industry meeting about forests and the environment.

** Link here for details about Yews for the Millennium, launched by the Conservation Foundation to preserve ancient British yews.

** Link here for information about a community of Orthodox nuns based in France's Rhone Valley, who have undertaken to preserve their forest both as a properly managed commercial undertaking AND as a beautiful sacred place.

** Link here for the FSC website.

** Link here for the World Agroforestry Centre, which has invigorated the ancient practice of growing trees on farms, using innovative science to transform lives and landscapes.

** Link here for Skogforsk - the Forestry Research Institute of Sweden.

** Link here for the Regional Forestry Commissions of the UN's Food and Agriculture Organisation.

** Link here for Forestry: An International Journal of Forest Research.

** Link here for the UK-based Royal Forestry Society.

** Link here for the Canadian Forestry Association.

** Link here for the Center for International Forestry Research.

** Link here for the Rainforest Alliance.

** Link here for theCommonwealth Forestry Association, linking foresters around the world.

< to previous page to top of page to next page >
ARC site map   
 
Related information

Projects overview
A complete listing of all current ARC projects
Visby: Faith and Forests
An overview of the Faith and Forests Plans resulting from the Visby Summit of August 2007.
Shinto Forestry
It is the forests, and not the buildings, that mark the true shrines of Shintoism. The deities are invited to these forests, where they and their environment are protected by the local community, which in turn is protected by the deities.